Seguindo o noso compromiso social e apostando pola reutilización, en INS3RTEGA proporcionamos roupa aos servicios de asistencia social de 3 concellos: Cambre, Culleredo e Carral. O ano pasado entregáronse 1.800 prendas a máis de 120 persoas.