Como funcionamos

Sometemos o residuo téxtil captado a unha operación de valorización, de modo que deixe de ser considerado un residuo, de acordo cos criterios específicos establecidos na lexislación actual.

Unha vez finalizado o proceso de valorización e seguindo os nosos principios de solidariedade e sostenibilidade, pomos de novo en circulación un produto ao que aínda lle queda moita vida.