Quen somos

INICIATIVA SOCIAL 

A fin desta aventura empresarial é axudar ao progreso dunha sociedade integral. Orientámonos por uns principios éticos que consideramos que deben ser maioritarios nos tempos actuais, potenciando a inserción laboral dos colectivos máis desfavorecidos.

AS 3 ERRES DE LA ECOLOXÍA

Buscamos unha maior responsabilidade a través dos principios de reducir o consumo de recursos naturais, reutilizar as prendas que estean en bo estado e reciclar os residuos para minimizar o impacto sobre o medio ambiente.

TÉXTIL GALEGO 

Somos a primeira empresa galega dedicada en exclusiva á xestión do residuo téxtil.