Social e medioambientalmente responsables

O noso principal obxectivo, como empresa social, é a creación de postos de traballo. Buscamos a integración no mundo laboral de persoas procedentes de sectores en risco de exclusión social.

O noso compromiso empresarial prioritarios é a reinversión dos beneficios obtidos en labores sociais e programas de axuda.

Centro especial de empleo

Cumplindo un dos nosos anhelos desde que fundamos esta empresa, inscribímola no Rexistro de Centros Especiais de Emprego, co nº de rexistro 157-GZ. Para elo cumprimos tódolos requisitos de dito rexistro, entre eles contar entre o persoal con máis dun 70% de traballadores con discapacidade.

Cremos imprescindible a reinversión de outra parte dos beneficios en medios técnicos e, sobre todo, humanos que permitan que a empresa sexa autosuficiente, xerando os recursos que manteñan a súa actividade.

Buscamos difundir a reciclaje e a sostenibilidade entre os novos, a través de entidades públicas e organizacións que se presten a colaborar. Neste sentido temos en proxecto actividades de formación en coordinación con centros educativos, programas de inserción laboral e programas de concienciación social.

A través dos nosos procesos de procesado e revalorización do residuo téxtil, as nosas actividades contribúen a fomentar a ocupación laboral dun gran número de usuarios de centros asistenciais como Aspronaga ou Paimenni.

Política de calidade

INSERTEGA, iniciativa social emprendedora de reciclaxe téxtil de Galicia, ten como misión consolidar un modelo de negocio sostible que, mediante a integración de colectivos desfavorecidos e en risco de exclusión social, permita unha xestión máis eficiente e responsabe dos recursos naturais.

Consulta en detalle a nosa Política de Calidade.

Obtivemos os certificados de xestión de calidade (ISO 9001) e de xestión ambiental (ISO 14001).