Localización dos contedores

NA VÍA PÚBLICA
EN RECINTOS PRIVADOS